Přihláška

Osobní údaje

Kontaktní údaje

Repertoár





1. kategorie: 5 skladeb, z toho minimálně 2 písně
a 2 árie, (operní, koncertní nebo oratorní) pátou skladbu zvolí soutěžící podle svého uvážení (píseň nebo árie).

2. kategorie: 7 skladeb - 3 písně a 4 árie (operní, koncertní nebo oratorní) dle vlastního výběru.

Váš komentář