Propozice

Kompletní pravidla soutěže.

 • Podmínkou pro přijetí do soutěže je vyplnění přihlášky a zaplacení přihlašovacího poplatku.
 • Soutěžit budou pěvci ve dvou kategoriích:
  • I. kategorie - pěvci do věku 19-ti let (včetně)
  • II. kategorie - pěvci od 20-ti do 35-ti let
 • Přihlásit se může každý, kdo zvládne nastudovat soutěžní repertoár, t.j.:
  • 1. kategorie celkem 5 skladeb W. A. Mozarta, z toho minimálně 2 písně a 2 árie, (operní, koncertní nebo oratorní) pátou skladbu zvolí soutěžící podle svého uvážení (píseň nebo árie)
  • 2. kategorie celkem 7 skladeb W. A. Mozarta - 3 písně a 4 árie (operní, koncertní nebo oratorní) dle vlastního výběru

  Co je nového, je fakt, že je vyhlášena cena za interpretaci české písně 18. století - je to nepovinná skladba, takže můžete mít v repertoáru jen písně W. A. Mozarta, nebo místo jedné z nich píseň některého českého autora 18. století.

 • Hudební vzdělání není podmínkou.
 • Pokud se chcete zúčastnit soutěže, vyplňte, prosím, registrační formulář nebo si jen vytiskněte a vyplněný odešlete poštou na adresu: OHDP, Podle Lomu 27, 155 00 Praha 5.
 • Přihláška se stává závaznou po zaplacení účastnického poplatku, jenž činí pro 1. kategorii 2.800,- Kč (130,- EUR a pro 2. kategorii 3.600,- Kč (160,- EUR) a je nutné jej uhradit do 31. 7. (převodem na účet u Komerční banky Praha, č.ú.: 268646021/0100, jako variabilní symbol platby uveďte, prosím, své rodné číslo).
 • V momentě, kdy obdržíme Vaši platbu, vystavíme doklad o registraci a zaplacení poplatku, který můžete eventuálně použít jako daňový doklad.
 • Účastníkům festivalu bude zajištěna korepetice, pěvecké kurzy a účast na všech seminářích a přednáškách. Dále mají soutěžící zdarma vstupné na slavnostní koncert a všechny koncertní festivalové aktivity. Součástí je i pozvání na závěrečný festivalový raut.
 • Uvítáme i pasivní účastníky festivalu - tady není žádná věková hranice - všechny semináře i soutěžní kola jsou zdarma přístupné veřejnosti. V případě nedostačující kapacity sálu mají samozřejmě přednost festivaloví soutěžící.
 • Pokud máte zájem zúčastnit se pouze pěveckých kurzů, které budou probíhat ve dnech ihned po soutěži, vyplňte prosím hlavičku registračního formuláře a do komentáře uveďte - pouze pěvecké kurzy. Podmínky k zaplacení jsou stejné jako pro účastníky soutěže. Kurzy nejsou určeny pro začátečníky.

1.kolo soutěže - obě kategorie

Každý zazpívá jednu píseň a jednu árii z přihlášeného repertoáru podle vlastního výběru. Pokud to bude porota považovat za nutné, má právo požádat soutěžícího ještě o jednu skladbu.

2.kolo soutěže - 1. kategorie

Každý zazpívá dvě skladby z přihlášeného repertoáru podle výběru poroty.

2.kolo soutěže - 2. kategorie

Každý zazpívá dvě nebo tři skladby z přihlášeného repertoáru podle výběru poroty.

3.kolo soutěže - obě kategorie

Rozsah i výběr repertoáru podle rozhodnutí poroty.

Ubytování

Zájemcům o ubytování v Praze je zajistí ve všech cenových kategoriích agentura OR-FEA, spol. s.r.o.

OR-FEA ,spol. s.r.o.
Těšnov 9
110 00 - Praha 1
Tel: +420 224 814 458, 224 813 580
Fax: +420 224 812 612
e-mail: incoming@orfea.cz
pí. Ivana Sládková